Toczenie elementów metalowych

Toczenie to obok frezowania, jedna z najważniejszych metod obróbki skrawaniem. Tokarka zbiera warstwę materiału, dzięki czemu uzyskuje się pożądany kształt, wymiar i wykończenie obrabianego produktu. Ten proces jest dość złożony i wymaga sporej precyzji, ale z jego efektów korzystamy na co dzień.

Jak przebiega toczenie elementów metalowych?

Dzisiejsze toczenie metali Łódź ma już niewiele wspólnego z tradycyjnym postrzeganiem tego zadania – szerokie wykorzystanie technologii CNC zmniejszyło rolę i wpływ operatora maszyny na produkt końcowy. Dzięki temu otrzymywane wyroby są znacznie bardziej precyzyjne i powtarzalne, a sama praca przebiega szybciej.

Pierwszym etapem przy pracy na tokarce CNC jest zaprojektowanie wykonywanego przedmiotu – czasem wykonuje to zadanie operator, jednak znacznie częściej programista. Zaprojektowany model jest następnie przeprogramowywany na konkretne ruchy tokarki, dzięki czemu maszyna jest w stanie samodzielnie działać zgodnie z projektem i z prędkością nieosiągalną podczas toczenia manualnego. Następnie w uchwycie tokarki umieszcza się materiał, z którego będzie wykonywany przedmiot i zaczyna się on poruszać ruchem obrotowym. Wzdłuż niego pracuje nóż tokarski, który zbliżając się do niego w odpowiednich miejscach, inicjuje skrawanie. Najczęściej właśnie tak produkuje się śruby, wałki, osie i pierścienie. Dzięki technologii CNC można w ten sposób uzyskać bardzo powtarzalne wyniki, pozwalające na masową produkcję.

Toczenie metali – metoda dobrana do potrzeb

Oczywiście, jak w przypadku innych rodzajów obróbki skrawaniem, również toczenie odbywa się kilkoma metodami, co pozwala na uzyskiwanie rezultatów zbieżnych z oczekiwaniami. Toczenie poprzeczne ma miejsce wtedy, gdy nóż przesuwa się prostopadle do osi obrotu przedmiotu, wzdłużne – równolegle, kopiowe – gdy nóż porusza się według wzoru posuwowego, a o toczeniu kształtowym mówimy, gdy wykorzystuje się nóż z ostrzami o specjalnym kształcie, odpowiadającym obrabianemu przedmiotowi. Oczywiście, to nie jedyne zadania, które można wykonać przy zastosowaniu tokarki – można jeszcze rozwiercać, wytaczać, radełkować i wiercić.