Jak często należy przeprowadzać okresowe szkolenia BHP?

Pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy, w tym także właściwych szkoleń BHP. Przed dopuszczeniem na stanowisko pracownik musi odbyć szkolenie wstępne BHP – następnie regularnie powinien uczestniczyć w szkoleniach okresowych. Jak często należy je prowadzić?

Szkolenia BHP wstępne powinny być prowadzone przed rozpoczęciem pracy przez pracownika, a także studenta lub praktykanta pracującego w firmie. Dzielą się na dwie części, a mianowicie na instruktaż ogólny oraz stanowiskowy.

Jednak samo szkolenie wstępne nie wystarczy – ustawodawca przewidział również konieczność prowadzenia szkoleń okresowych BHP. Ich zadaniem ugruntowanie uzyskanych już informacji oraz ich poszerzenie i aktualizacja u pracowników.

Częstotliwość prowadzenia szkoleń BHP jest związana z rodzajem i warunkami pracy i wynosi od 1 roku do 6 lat.

Częstotliwość prowadzenia szkoleń okresowych BHP dla poszczególnych typów stanowisk:

  • pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami (kierownicy, brygadziści, mistrzowie) – co najmniej raz na 5 lat
  • pracownicy na stanowiskach robotniczych – co najmniej raz na 3 lata
  • pracownicy na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników – co najmniej raz na 1 rok
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni – co najmniej raz na 5 lat
  • pracownicy służby BHP i inne osoby wykonujące zadania tej służby – co najmniej raz na 5 lat
  • pracownicy administracyjno-biurowi – co najmniej raz na 6 lat
  • inni pracownicy, których nie wymieniono – co najmniej raz na 6 lat

Uwaga! Pracownicy, którzy są zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz robotniczych zgodnie z przepisami muszą odbyć szkolenie okresowe w 1 rok po wzięciu udziału w szkoleniu wstępnym. Następnie obowiązują podane powyżej terminy.

Forma prowadzenia szkoleń okresowych BHP

W przypadku szkoleń okresowych BHP przepisy dopuszczają kilka form ich prowadzenia, a mianowicie może być to instruktaż BHP, kurs, samokształcenie kierowane albo seminarium.

Pracownicy na stanowiskach robotniczych biorą udział w szkoleniu BHP w formie instruktażu na stanowisku pracy oraz wykładu. Pozostali pracownicy mają możliwość wzięcia udziału w kursie, samokształceniu kierowanym lub w seminarium – oznacza to, że istnieje także możliwość przeprowadzenia szkolenia okresowego BHP przez internet.

Na profesjonalne szkolenia BHP Gdańsk oraz w innych miejscowościach w Polsce zaprasza firma www.tbf.pl. TBF s.c. od 1998 roku specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.