Budownictwo kubaturowe

W ostatnim okresie kilkunastu lat polska branża budowlana rozwija się w zaskakująco szybkim tempie. Powstały struktury, których jeszcze nie tak dawno nie było, a w chwili obecnej nie sposób wprost sobie wyobrazić runku budownictwa bez takich elementów jak firmy budowlane czy deweloperzy – nieodzowni przy powstawaniu nowych nieruchomości. W ostatnim okresie czasu znacznie zwiększyła się także jakość usług świadczonych przez firmy budowlane – taki stan rzeczy jest efektem ogromnej konkurencji na rynku. Tendencja ta się utrzymuje i można łatwo zaobserwować coraz większą liczbę firm, które skutecznie i z powodzeniem funkcjonują w branży nieruchomości.

Budownictwo krajowe  na przestrzeni krótkiego okresu czasu podzieliło się na dwie strefy: budownictwo o charakterze liniowym i kubaturowym. Obie te branże są niezwykle zbieżne w wielu punktach, należy jednak pamiętać, że w istocie są to dwie różne gałęzie budownictwa, zajmujące się zupełnie inną problematyką i odrębnymi zleceniami. Dzisiejszy rynek budownictwa oferuje nam szeroki wybór w pełni profesjonalnych firm, które bez większego trudu obsłużą każdą inwestycję; zarówno dotycząca budownictwa liniowego, jak i kubaturowego.

Czym więc zatem różni się budownictwo liniowe od kubaturowego?

Budownictwo liniowe dotyczy takiego zagospodarowania przestrzeni, do którego specyfiki należą elementy o charakterystycznym parametrze jakim jest długość. Są to takie konstrukcje przestrzenne jak między innymi drogi wraz ze zjazdami, wodociągi, linie kolejowe, wały przeciwpowodziowe, linie i trakcje elektroenergetyczne. W budownictwie kubaturowym najistotniejsza rolę odgrywają najróżniejszego rodzaju nieruchomości stanowiące obiekty o określonej kubaturze. Do budynków, które możemy określić jako kubaturowe zaliczamy więc: mieszkania zlokalizowane w blokach, domy jedno- lub wielorodzinne, biurowce, hale produkcyjne, warsztaty.

Charakterystyczną cechą obiektów kubaturowych jest parametr zwany właśnie „kubaturą”. Nie jest to nic innego jak po prostu pojemność budynku. Okazuje się jednak, że w dzisiejszym budownictwie wcale nie jest tak prosto określić i obliczyć rzeczywistą kubaturę danej nieruchomości. Kubatura obejmuje bowiem w praktyce wszelkie elementy wchodzące w skład danej nieruchomości. Obliczenia kubaturowe muszą zostać dokonane w sposób dokładny i skrupulatny; pracownicy wykonujący pomiary muszą wziąć pod uwagę zarówno wymiary samej nieruchomości, ale także dane wszelkich balkonów, krużganków, przejść, tarasów. W opomiarowanie kubaturowe nie wlicza się takich konstrukcji jak schody zewnętrzne czy studzienki.

Jeżeli chodzi o zleceniodawców, którzy powierzają realizację budowy obiektów kubaturowych firmom budowlanym, to do najpopularniejszych w dzisiejszych czasach należą przede wszystkim firmy deweloperskie. Inwestorzy, jakimi są deweloperzy, zlecają budowę konkretnych obiektów kubaturowych w celu późniejszej sprzedaży lub wynajęcia nowo wybudowanych domów czy mieszkań. Innymi zleceniodawcami budowy obiektów kubaturowych mogą być także osoby prywatne jak również organy państwowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.