Badania lekarskie dla pracowników w świetle przepisów prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracownicy przed rozpoczęciem swoich obowiązków na nowym stanowisku muszą wziąć udział w badaniach lekarskich. Ich typ oraz zakres zależne są przede wszystkim od rodzaju wykonywanej pracy.

Aby pracować, musimy być w odpowiednim stanie zdrowia. Właśnie dlatego każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę musi wziąć udział w badaniach lekarskich, na podstawie których określa się, czy jest od zdolny do pracy. Bez ważnych badań pracodawca nie może dopuścić pracownika na stanowisko, o czym mówi Kodeks pracy.

Badania te wykonywane są przez lekarzy medycyny pracy i pracodawca ma obowiązek za nie zapłacić, a także udzielić pracownikowi wolnego niezbędnego do ich odbycia. W miarę możliwości, badania te powinny odbywać się w godzinach pracy pracownika.

Zobacz również: www.gadmed.pl

Profilaktyczne badania lekarskie pracowników dzielone są na trzy rodzaje:

  • Badania wstępne – są one przeprowadzane wtedy, gdy pracownik jest przyjmowany do pracy.
  • Badania okresowe – są prowadzone w trakcie zatrudnienia, w terminach wskazanych przez lekarza medycyny pracy.
  • Badania kontrolne – są przeprowadzane wtedy, gdy pracownik choruje przez co najmniej 30 dni. Przyczyna niezdolności do pracy nie ma wtedy znaczenia.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, rodzaj badań profilaktycznych wymaganych przy pracy na danym stanowisku zależny jest przede wszystkim od obowiązków pracownika.

Inne badania wykonuje pracownik biurowy spędzający czas przy komputerze – wtedy przeprowadza się też badania wzorku, inne z kolei pracownicy zajmujący się kierowaniem pojazdów czy pracą na wysokościach. Przykładowo, kierowcy zawodowi muszą przechodzić badania okulistyczne oraz oceniające widzenie zmierzchowe oraz zjawisko olśnienia. W przypadku pracy na wysokości badania obejmują między innymi ocenę błędników.

Wobec tego obowiązkiem pracodawcy jest skierowanie pracownika na takie badania lekarskie, które będą pozwalały mu na określenie, czy pracownik nadaje się do podjęcia obowiązków na danym stanowisku.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332 z późn. zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.