Budownictwo kubaturowe

W ostatnim okresie kilkunastu lat polska branża budowlana rozwija się w zaskakująco szybkim tempie. Powstały struktury, których jeszcze nie tak dawno nie było, a w chwili obecnej nie sposób wprost sobie wyobrazić runku budownictwa bez takich elementów jak firmy budowlane czy deweloperzy – nieodzowni przy powstawaniu nowych nieruchomości. W ostatnim okresie czasu znacznie zwiększyła się także jakość usług świadczonych przez firmy budowlane – taki stan rzeczy jest efektem ogromnej konkurencji na rynku. Tendencja ta się utrzymuje i można łatwo zaobserwować coraz większą liczbę firm, które skutecznie i z powodzeniem funkcjonują w branży nieruchomości.

Budownictwo krajowe  na przestrzeni krótkiego okresu czasu podzieliło się na dwie strefy: budownictwo o charakterze liniowym i kubaturowym. Obie te branże są niezwykle zbieżne w wielu punktach, należy jednak pamiętać, że w istocie są to dwie różne gałęzie budownictwa, zajmujące się zupełnie inną problematyką i odrębnymi zleceniami. Dzisiejszy rynek budownictwa oferuje nam szeroki wybór w pełni profesjonalnych firm, które bez większego trudu obsłużą każdą inwestycję; zarówno dotycząca budownictwa liniowego, jak i kubaturowego.

Czym więc zatem różni się budownictwo liniowe od kubaturowego?

Budownictwo liniowe dotyczy takiego zagospodarowania przestrzeni, do którego specyfiki należą elementy o charakterystycznym parametrze jakim jest długość. Są to takie konstrukcje przestrzenne jak między innymi drogi wraz ze zjazdami, wodociągi, linie kolejowe, wały przeciwpowodziowe, linie i trakcje elektroenergetyczne. W budownictwie kubaturowym najistotniejsza rolę odgrywają najróżniejszego rodzaju nieruchomości stanowiące obiekty o określonej kubaturze. Do budynków, które możemy określić jako kubaturowe zaliczamy więc: mieszkania zlokalizowane w blokach, domy jedno- lub wielorodzinne, biurowce, hale produkcyjne, warsztaty.

Charakterystyczną cechą obiektów kubaturowych jest parametr zwany właśnie „kubaturą”. Nie jest to nic innego jak po prostu pojemność budynku. Okazuje się jednak, że w dzisiejszym budownictwie wcale nie jest tak prosto określić i obliczyć rzeczywistą kubaturę danej nieruchomości. Kubatura obejmuje bowiem w praktyce wszelkie elementy wchodzące w skład danej nieruchomości. Obliczenia kubaturowe muszą zostać dokonane w sposób dokładny i skrupulatny; pracownicy wykonujący pomiary muszą wziąć pod uwagę zarówno wymiary samej nieruchomości, ale także dane wszelkich balkonów, krużganków, przejść, tarasów. W opomiarowanie kubaturowe nie wlicza się takich konstrukcji jak schody zewnętrzne czy studzienki.

Jeżeli chodzi o zleceniodawców, którzy powierzają realizację budowy obiektów kubaturowych firmom budowlanym, to do najpopularniejszych w dzisiejszych czasach należą przede wszystkim firmy deweloperskie. Inwestorzy, jakimi są deweloperzy, zlecają budowę konkretnych obiektów kubaturowych w celu późniejszej sprzedaży lub wynajęcia nowo wybudowanych domów czy mieszkań. Innymi zleceniodawcami budowy obiektów kubaturowych mogą być także osoby prywatne jak również organy państwowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *